हालका सूचना

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियामवली, २०५४

प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय

कोशी प्रदेश, झापा, नेपाल​

अन्तराष्ट्रिय नारा : "UNITE! ACTIVISM TO END VIOLENCE
AGAINIST WOMEN &GIRLS! राष्ट्रिय नाराः"सभ्य समाजको
पहिचानः लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान"

हाम्रो कार्यहरु

१.

सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापन

सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी

 • लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षा मार्फत
 • पेपरकार्ड प्रविष्ट मार्फत
 • सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरण
 • सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रतिलिपि
 • सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रमाणीकरण

२.

सवारी व्यवस्थापन

 • सवारी साधन दर्ता
 • सवारी साधन नविकरण
 • सवारी साधन नामसारी
 • रुट इजाजत ‐स्थायी, अस्थायी)
 • सवारी अनुगमन ‐ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा)

३.

अभिलेख व्यवस्थापन

अभिलेख व्यवस्थापन स.चा.अ.पत्र तर्फ​

 • कागजी ढडड् फोटो सहितको विवरण भएको
  • ढडड् नं. १ देखि ७२ सम्म प्रहरीबाट जारी भएका स.चा.अ. पत्रको विवरण
  • ढडड् १ देखि ३०५ सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, झापाबाट जारी
 • कागजी माइन्युट ‐जारी मिति र जारी वर्ग उल्लेख भएको)
 • होलो पोष्टिङ ‐कागजी स.चा.अ. पत्रमा टाँस गरेको होलोग्राम)
 • EDLVRS System हाल संचालनमा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रणाली

अभिलेख व्यवस्थापन सवारी साधन तर्फ​

 • कागजी ढडड फोटो सहितको विवरण भएको
 • फाइल विभिन्न कागजात सहित ‐भन्सारको कागज, सवारी साधनको विवरण, आयतकर्ताको विवरण आदि सहितको)
 • VRS System

अभिलेख व्यवस्थापन विवरण उपलव्ध सम्बन्धमा

 • स.चा. अ. पत्र तथा सवारी साधनको विवरण अभिलेख अनुसार प्रहरी, अदालत तथा अख्तियार लगायत अन्य सरकारी निकायबाट माग गरेको अवस्थामा प्रमाणित गरि आधिकारीक रुपमा दिने गरेको ।
 • अन्य यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई आवश्यक परेको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउने गरेका

आवश्यक लिङ्क

स्थान

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

यातायात ब्यवस्था कार्यालय, बिर्तामोड​, ​झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

Email:

tmojhapa@gmail.com

mechi.yatayat.gov@gmail.com

023-530264

प्रतिलिपि अधिकार © 2023 सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी प्रदेश, झापा, नेपाल​